Uleberg og Trydal Maskin AS utfører alt innen grunnarbeid og graving. Vi har ein god og kvalifisert stab, med lang erfaring av ulike oppdrag. Vi tar på oss små og store oppdrag som tomter til hus og hytter, tilbygg, graving av grøfter, veger og vann/avløp, riving, sprenging i samarbeid med godkjente aktører, landskapsutforming m.m.